تکنولوژی سامسونگ به منظور جبران ضرر گلکسی نوت 7، تولید گلکسی اس 7 را افزایش می دهد