از رده خارج شدن آیفون 4 توسط اپل؛ با نسل چهارم آیفون خداحافظی کنید